நிர்வாக அமைப்பு

மாண்புமிகு அமைச்சர், வேளாண்மை, தமிழ்நாடு அரசு
திரு ஆர் துறைகண்ணு

திரு ஆர் துறைகண்ணு

தொலைபேசி: 044-25671142
தொலைப்பிரதி: 044-25670979
மின்னஞ்சல்: ministeragri@gmail.com

தமிழ்நாடு அரசு விவசாயத்துறை உற்பத்தி ஆணையர் மற்றும் செயலாளர்.
திரு ககன்தீப் சிங் பேடி

திரு ககன்தீப் சிங் பேடி , ஐ.ஏ.எஸ்

தொலைபேசி: 044-25674482
தொலைப்பிரதி: 044-25674857
மின்னஞ்சல்: agrisec@tn.gov.in

தோட்டக்கலை மற்றும் தோட்ட பயிர்கள் இயக்குனர்.
திரு  ஷம்பு கல்லோலிகர்

திருமதி அர்ச்சனா  பட்நாயக் , ஐ.ஏ.எஸ்

தொலைபேசி: 044-28524643
தொலைப்பிரதி: 044-28512300
மின்னஞ்சல்: dirhortitn@yahoo.com