தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு தோட்டக்கலை வலைதளம் (TN-HORTNET)

நுண்ணீர் பாசன மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு (MIMIS)

New Horticulture Scheme Subsidy Registration / புதிய தோட்டக்கலை திட்ட மானிய விண்ணப்பம்

கீழே உள்ள விண்ணப்பத்தில் அனைத்து விபரங்களையும் பூர்த்தி செய்யவும்.
Aadhaar ID Number / ஆதார் அட்டை எண்
Farmer Type / விவசாயி வகை
Land Ownership / நில உரிமை
District / மாவட்டம்
Block / வட்டாரம்
Village / கிராமம்
Farmer Name / விவசாயி பெயர்
Mobile Number / கைபேசி எண்
Gender / பாலினம்
S/O or W/O Name / தந்தை / கணவர் பெயர்
Social Status / சமூகப்பிரிவு
Ration Card Number / குடும்ப அட்டை எண்
Whether Bank Loan Opted Or Not / வங்கி கடன் தேர்வு செய்யப்பட்டதா? இல்லையா?
Whether Any Goverment Subsidy Availed Previously Or Not / முன்னர் எந்த அரசாங்க மானியமும் கிடைத்ததா ? இல்லையா?
LAND DETAILS / நில விபரம்
Survey Details Add More Land Details / கூடுதல் நில விபரம்
Survey Number / சர்வே எண் Sub Division Number / துணை பிரிவு எண் Total Area (Ha) / மொத்த நில பரப்பு Cultivate Area /சாகுபடி பகுதி (Ha)
Total / மொத்த பாசன பரப்பு0.00

Scheme Details /திட்ட விபரங்கள்
Scheme Name / திட்டத்தின் பெயர்
Component Name / திட்ட இனம்
Subcomponent / உப இனம்
Proposed Crop / முன்மொழியப்பட்ட பயிர்
Cultivate Area /சாகுபடி பகுதி (Ha)
Water Source / நீர் ஆதாரம்
Farmer Account Details
Account Holder Name Account Number
Bank Name Branch Name
Ifsc Code Upload Passbook / Cancelled Cheque
DOCUMENT ATTACH / ஆவணங்களை இணைக்கவும்
Farmer Photo / விவசாயி புகைப்படம்
Aadhaar Card Copy / ஆதார் அட்டை நகல்
Ration Card Photo / குடும்ப அட்டை புகைப்படம்
Chitta Copy / சிட்டா நகல்
Adangal Copy / அடங்கல் நகல்
VAO Certificate / VAO சான்றிதழ்
Well / Bore Share Document / கிணறு ஆவணம்
Water Test Report and Soil Test Report / நீர் பரிசோதனை அறிக்கை
FMB (Location Map) / நில வரைபடம்